Ask The Influencer!

Mer information om eventet   I den digitala världen har Influencer Marketing varit ett av de största surrorden de senaste par åren. Denna form av marknadsföring diskuteras i stor utsträckning ur företagen, småföretag, företagare och organisationer som kan utnyttja olika typer av fördelar genom att arbeta med påverkare från sociala medier.   Vi ville höra […]