Retail Experience Live

Mer information om eventet   Retail Experience Live är framtidens och den enda heltäckande mötesplatsen inom retail och ett måste för alla som vill  ta del av det stora detaljhandelsskiftet som förväntas ske 2025.    Retail Experience Live är utformat för att möta retailvärldens nya karta och snabba förändringar. Nya affärsmodeller växer fram och alla ställer sig […]

Retail Experience Live Helsingfors 2019

Mer information om eventet Näringslivet befinner sig i flöde: teknisk utveckling och förändringar i konsumentbeteende återspeglas starkt i vardagen. I Retail Experience Live kan du dyka in i branschens framtid och diskutera till exempel Amazons ankomst till Finland, effekterna av digital handel på tegel- och murbrukaffärer och kundupplevelse, till exempel data. Retail Experience Live kombinerar […]