Retail Experience Live

Mer information om eventet   Retail Experience Live är framtidens och den enda heltäckande mötesplatsen inom retail och ett måste för alla som vill  ta del av det stora detaljhandelsskiftet som förväntas ske 2025.    Retail Experience Live är utformat för att möta retailvärldens nya karta och snabba förändringar. Nya affärsmodeller växer fram och alla ställer sig […]

Data Innovation Summit

Mer information om eventet Data är en avgörande betydelse för innovation och ekonomisk tillväxt i den digitala och AI-ekonomin. Syftet med data- och AI-driven innovation är att utveckla nya eller avsevärt förbättra befintliga mänskliga centrerade produkter, processer, metoder eller tjänster. Data Innovation Summit är den ledande data- och avancerade analyshändelsen i Norden, konstruerad så att […]